רשומות

" לפאר את הבית באגם" – תערוכת אמנות ישראלית מקורית