רשומות

" עודני כאן – 2 " – תערוכת ציורים של זלאיט נסים