רשומות

אביבה ברגר, פסלת וציירת, מי שיזמה את הסימפוזיון הראשון שמאז הפך למסורת תפסל בסימפוזיון פיסול באבן מס' 3 במודיעין