רשומות

" לפאר את הבית באגם" – תערוכת אמנות ישראלית מקורית

רוני עוז - בלוג גלריית יוצרים : לפאר את הבית באגם" – תערוכה ומכירת אמנות ישראלית מ...

לפאר את הבית באגם" – תערוכה ומכירת אמנות ישראלית מקורית

" עודני כאן – 2 " – תערוכת ציורים של זלאיט נסים