רשומות

"אביב בבית הירוק " תערוכת אמנות ישראלית מקורית